Івано-Франківськ - місто героїв

Павло Федорук

Павло Федорук
Видатний український науковець-кібернетик, доктор технічних наук, професор, Академік Академії технологічних наук України, проректор з наукової роботи Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника

Народився 15 травня 1972 року в м. Львові. У 1994 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника  за спеціальністю “Фізика та інформатика”. 

Свою трудову діяльність розпочав у 1994 році на посаді інженера-програміста інформаційного відділу Прикарпатського університету. 

З 1994 по 2002 рік був завідувачем інформаційним відділом ПНУ. 

З 2002 року створив та очолив Центр інформаційних технологій Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. 

У 2002 році йому була присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук по спеціальності “Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем“. 

В наступному році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики ПНУ. 

У 2010 р. Павло Іванович захистив докторську дисертацію за спеціальністю “Інформаційні технології“. В наступному році присвоєно вчене звання професора кафедри інформаційних технологій ПНУ. 

З 2010 року очолював новостворену кафедру інформаційних технологій факультету математики та інформатики ПНУ. 

У 2012 році був призначений на посаду проректора з наукової роботи університету.

Павло Федорук здобув всеукраїнську славу людини широких знань, поглядів та інтересів. Він виступив ініціатором багатьох наукових, суспільних, меценатських та підприємницьких проектів. Зокрема, виступив ініціатором створення Центру дистанційного навчання та контролю знань (ЦДНКЗ) при ПНУ, де вперше в Україні розроблялись найпередовіші технології адаптивних систем дистанційного навчання студентів. Павло Іванович став директором цього центру в 2004-му році.

На численних міжнародних конференціях Павло Федорук представляв молоду українську кібернетику. Його по праву вважали одним із найкомпетентніших світових фахівців в галузі створення штучного інтелекту. Він брав участь в багатьох світових наукових конференціях з проблем адаптивних систем дистанційного навчання та штучного інтелекту. Його наукові доповіді, робота та виступи отримали найвищу оцінку зокрема на міжнародній конференції “Комп’ютери та передові технології в освіті“ (САТЕ 2011) в Кембриджському університеті.

Павло Федорук був також Президентом Івано-Франківської обласної федерації бойових мистецтв, членом Правління асоціації міст-побратимів Івано-Франківська. Він виступав меценатом багатьох культурологічних, громадських, мистецьких, спортивних проектів, в тому числі організатором змагань, пропагандистом бойових мистецтв на Прикарпатті.

А ще Павло Федорук був людиною різносторонніх талантів та зацікавлень: кандидатом в майстри спорту з самбо, скрипалем, філософом. Він був справжнім патріотом України і разом з тим – громадянином світу. Коло його наукових та простих людських і дружніх контактів сягало багатьох країн та практично всіх континентів.

Павло Іванович помер передчасно, на 41 році життя, 10 січня 2013 року після важкої хвороби. 

Як науковець, Павло Федорук займався дослідженнями телекомунікаційних технологій, проблем штучного інтелекту та розробкою адаптивних систем дистанційного навчання. Його оригінальні розробки привернули увагу наукової та освітньої громадськості не тільки в Україні, але й у світі. Розроблена Павлом Федоруком адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Інтернет-технологій неодноразово нагороджувалась відзнаками Міністерства освіти і науки. 

Павло Федорук здійснював активну наукову діяльність. Результати наукових досліджень представлено на численних наукових конференція і у друкованих працях. Павло Федорук є автором понад 150 друкованих праць, з них 2 монографії, 45 публікацій у фахових наукових виданнях; одержав 20 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Професор Павло Федорук був теоретиком і практиком. Свої теоретичні наукові напрацювання він впроваджував в інноваційні кінцеві продукти. Зокрема він розробив унікальну адаптовану систему дистанційного навчання та контролю знань "EduPRO", яка була високо оцінена фахівцями світового рівня. EduPRO була успішно презентована у США, Великобританії, Франції та у Великій Британії – в Кембриджському університеті. Павло Федорук був постійним керівником секцій дистанційного навчання на світових наукових конференціях найвищого рівня. 

З 2007 року Павло Федорук член програмного комітету і голова на секціях міжнародних науково-практичних конференцій "Освіта на основі web-технологій" і "Комп’ютерні і передові технології в освіті". 

З 2007 року він приймає участь в роботі Міжнародного комітету рефері як представник від України  при проведенні конкурсів докторських робіт в галузі освіти на базі web-технологій і міжнародного конкурсу некомерційного програмного забезпечення освітніх систем, які базуються на інформаційних технологіях. 

З 2008 року – експерт науково-технічної ради МОН секції "Інформатика і кібернетика". Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту проблем математичних машин та систем НАН України та спеціалізованої вченої ради К 58.082.02 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України. 

Був керівником 4 науково-дослідних робіт в галузі дистанційного навчання. 

У 2006-2008 роках Павло Федорук був стипендіатом Кабінету Міністрів України як молодий вчений. 

У 2009 році одержав обласну премію імені Терсенова Івано-Франківської обласної спілки винахідників і раціоналізаторів за розробку систем дистанційного навчання і контролю знань на базі Інтернет-технологій. 

У 2010 році Павло Федорук одержав диплом, нагрудний знак і премію голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради у номінації "Відомий науковець року" за вагомі досягнення в галузі науки та освіти та особистий внесок у розвиток науки.

Для вшанування пам’яті видатного українського науковця-кібернетика, доктора технічних наук, професора, Академіка Академії технологічних наук України, проректора з наукової роботи Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника Павла Івановича Федорука рішенням наукової раді ПНУ заснована щорічна премія його імені за кращу наукову роботу в галузі інформаційних технологій.