Івано-Франківськ - місто героїв

Петро Сусак

Петро Сусак
Петро Дмитрович Сусак народився 5 лютого 1946 року в с. Старий Косів Косівського району Івано-Франківської області в багатодітній селянській сім’ї. 

Після закінчення Косівської середньої школи у 1963році працює вчителем географії та музики в Черемошлянській 8-річній школі Верховинського  району. 1965-1968 роки – служба в армії. Після демобілізації вступає  на історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який закінчує у 1972 році. Працює директором 8-річної школи с. Глибока Богородчанського району. У 1976 році запрошений на посаду завідувача навчальною частиною педінституту. 

У 1980 році вступає в аспірантуру на філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1984році захищає дисертацію на вчений ступінь кандидата філософських наук. Доктор філософії в філософських науках.

Працює асистентом, старшим викладачем , доцентом кафедри філософії 

Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника. 

У 1989 році вченою радою обраний директором щойно збудованої школи-лабораторії  Прикарпатського педагогічного інституту імені Василя Стефаника, яка в жовтні 1993р. отримала новий статус – школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Викладацьку діяльність в університеті не залишає. Упродовж багатьх років – член вченої ради ПНУ. 

У 1989 році нагороджений значком «Відмінник народної освіти України».

У грудні 1992 року є  делегатом І Всеукраїнського з’їзду працівників освіти України.

З метою ознайомлення із системою освіти в США 10-25 травня 1993 р. 

15 учнів школи на чолі з директором школи відвідують м. Гарленд, штат Техас.

Також ініціює дружні візити учнів та педагогів у Польщу та Румунію.

Плідну роботу на освітянській ниві поєднує із активною громадською діяльністю. Був депутатом міської ради трьох скликань. У 2000 році став головою депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовного відродження та ЗМІ.

Високу урядову нагороду - звання  «Заслужений працівник народної освіти України» здобув у 1996 році. 

У 2003 році видає монографію «Філософсько-педагогічний аналіз моральності шкільного колективу: теорія і сучасність», присвячену особливостям формування моральної свідомості в життєдіяльності педагогічних колективів та способам удосконалення навчання й виховання підростаючого покоління.

У 2006 році, досягнувши пенсійного віку, повертається на викладацьку роботу в Прикарпатський національний університетт імені Василя Стефаника. У 2006-2007роках – завідуючий  відділом виховної роботи ПНУ, у 2007-2016роках – викладач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика, старший викладач кафедри математики та природничих дисциплін початкової освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Увесь цей період є почесним директором щколи-ліцею №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Петро Дмитрович Сусак помер 21 жовтня 2017році, похований у м. Івано-Франківську.